Naziv projekta, korisnika / partnera u projektu:

Izrada novog korisničkog sučelja radi unaprijeđenja poslovanja digitalne platforme Duart, Duart j.d.o.o. KK.03.2.1.19.0625


Kratki opis projekta:

Izrada novog korisničkog sučelja bazira se na stvaranje novih administrativnih uloga u CRM-u, koje će omogućiti dostupnost podataka na jednom mjestu, korištenjem jednog alata svim sudionicima projekta. Izrađen prema specifičnim potrebama tvrtke i mjereći parametre relevantne za poslovanje, koristiti će se za: analizu i kreiranje izvještaja svih procesa; marketinga, prodaje i računovodstva te time omogućiti administratoru tj. direktoru poduzeća lakše upravljanje ljudskim potencjalima, bolje strateško planiranje i analiziranje kako bi se pratila uspješnost tvrtke i postizala sve veća konkuretnost na svjetskom tržištu razvojem novih proizvoda/usluga, otvaranjem novih tržišta i praćenem trendova digitalnog društva.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi ovog projekta su tehnološko unapređenje tvrtke te poboljšanje organizacije rada kroz izradu specifičnog CRM sustava integriranog u platformu; proširenje utjecaja platforme na razvoj informacijskog društva u RH i audiovizualnu industriju, unaprijeđenje poslovnih procesa i porast prihoda. Ostvarivanjem ciljeva ovog projekta povećati će prihodi od prodaje, ali i konkuretnost tvrtke na svjetskom tržištu te će se unaprijediti poslovni procesi dgitalizacijom i međusobnim spajanjem. Realizacijom projektnih aktivnosti ostvarit će se ciljevi projekta.
Projektne aktivnosti:

 1. Dizajn CRM sustava za naše potrebe
 2. Razvoj, implementacija i testiranje novog tehnološkog rješenja
 3. Testiranje od strane beta korisnika
 4. Prilagodba i produkcija

REZULTATI su implementirano IKT rješenje pušteno u rad sa svrhom unapređenja poslovnih procesa, povećana učinkovitost poslovanja tvrtke, poboljšana organizacija rada tvrtke i interakcija s korisnicima, povećana razvijenost informacijskog/digitalnog društva u RH.

 • Povećanje Prihoda od prodaje
 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)(HRK)
 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 211.121,76, od toga bespovratna sredstva: 133.006,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18.03.2019. – 18.06.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Sanja Drakulić, sanjadrakulic@hotmail.com, +38598408784
Naziv projekta, korisnika / partnera u projektu:

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2, Referentni broj: KK.03.2.1.16
Izlazak na međunarodno tržište Duart European Actors Platform-e, KK.03.2.1.16.0065


Kratki opis projekta:

Digitalna usluga Duart European Actors Platform koja služi promociji, umrežavanju I sngažmanu filmskih profesionalaca namjenjena je europskom tržištu. Za plasman novog proizvoda (usluge) potrebno je predstaviti ju međunarodnoj poslovnoj zajednici, te istražiti potencijalna nova tržišta. Povećat ćemo sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima pristustvom na sajmovima u Berlinu, Cannesu I Barceloni gdje se želimo plasirati kao ravnopravni partner velikim produkcijskim imenima I postati relevantni brend. Ostvariti ćemo tako rast Prihoda od prodaje I od izvoza te povećati vlastitu konkurentnost na domaćem I inozemnom tržištu.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi ovog projekta su prisustvo na sajmovima u svrhu otvaranja novih tržišta i prilika te prezentacije novih mogućnosti Platforme, veća funkcionalnost i primjena što će uvelike zainteresirati i privući nove korisnike. Cilj je širenje Duart platforme na inozemna tržišta i širenje poslovanja. Realizacijom projektnih aktivnosti ostvarit će se ciljevi projekta.
Projektne aktivnosti:

 1. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi
 2. Nastup na međunarodnom sajmu u Berlinu
 3. Nastup na međunarodnom sajmu u Cannesu
 4. Nastup na međunarodnom sajmu u Barceloni
 5. Izrada promotivnog materijala
 6. Upravljanje projektom
 7. Promidžba i vidljivost

REZULTATI su:

 1. Projekt je međunarodno predstavljen iostvaruje pozitivne rezultate
 2. Ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj

Dok su POKAZATELJI sljedeći:

 • Povećanje prihoda od izvoza
 • Povećanje prihoda od prodaje
 • CO06: Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) (HRK)
 • 3d11:MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju (broj)

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 227.999,00 kuna od toga bespovratna sredstva: 154.699,30 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2019. – 30.06.2022.

Kontakt osobe za više informacija: Sanja Drakulić, sanjadrakulic@hotmail.com, +38598408784